mm

 

Chủ Trương
Lê Bi, Trang Châu, Phạm Việt Cường, Phan Tấn Hải, Khế Iêm, Đỗ Kh., Trầm Phục Khắc, Nguyễn Hoàng Nam, Chân Phương, Huỳnh Mạnh Tiên, Trịnh Y Thư, Nguyễn Tiến Văn, Lê Thị Thấm Vân, Ngu Yên.

Chủ Biên
Khế Iêm

Bìa
Thái Tuấn

Tạp chí Thơ số 5 phát hành vào mùa Đông 1995, gồm 130 trang, với 75 tác giả.

 

MUCLUC

   
  ©2006 thotanhinhthuc.org. All rights reserved.