mm

 

Chủ Trương
Lê Bi, Hoàng Phủ Cương, Phạm Việt Cường, Phan Tấn Hải, Đỗ Kh., Trầm Phục Khắc, Nguyễn Hoàng Nam, Chân Phương, Trịnh Y Thư, Nguyễn Tiến, Nguyễn Tiến Văn.

Chủ Biên
Khế Iêm

Bìa
Ngọc Dũng

Tạp chí Thơ số 4 phát hành vào mùa Thu 1995, gồm 160 trang, với 59 tác giả.

MUCLUC

* Còn một số bài chúng tôi sẽ bổ túc sau

 

 

   
  ©2006 thotanhinhthuc.org. All rights reserved.