BẢN TIN VỀ TẬP THƠ TÂN HÌNH THỨC

CỦA NHÀ THƠ ĐOÀN MINH HẢI

xaxa

 

 
 

 

 

 

 

mm

MẶT TRỜI, TIM VÀ MÂY BAY

Thơ Đoàn Minh Hải

Nhà thơ Đoàn Minh Hải sinh năm 1941 tại Hải Dương, Hải Phòng. Thơ Tân Hình Thức đã in riêng: Đại Nguyện của Đá (2002); Đêm, Tim Tầm Tim (2004); Ngửa Mặt Nhìn Trời (2005); Mặt Trời, Tim và Mây Bay (2008)…

“Mặt Trời Tim và Mây Bay” là tập thơ tân hình thức thứ 4 của nhà thơ Đoàn Minh Hải, gồm 80 trang do tác giả tự xuất bản theo dạng photocopy, để tặng thân hữu. Nhà thơ Đoàn Minh Hải là một trường hợp đặc biệt. Ông đến với thơ tân hình thức trên Tạp chí Thơ số 22, mùa Xuân 2002, và cuối năm ông đã hoàn thành một tập thơ tân hình thức đầu tiên, cũng xuất bản theo dạng photocopy, “Đại Nguyện của Đá”. Và cứ thế cho đến nay ông đã hoàn tất tập thơ thứ 4.

Ông sinh năm 1941, đã sống hơn nửa thế kỷ, và trải qua những biến động ghê gớm của lịch sử, hết tản cư, hồi cư, di cư đến chiến tranh, rồi hoà bình, chưa kể đến những thiên tại, bão lụt, đói kém… Đọc hết những tập thơ tân hình thức ông đã in, người đọc cảm thấy có điều lạ lùng: dường như ông đã chờ đợi gần hết cả đời mình, mới bắt được một thể thơ có khả năng chuyên chở tất cả tâm tư ông đã ấp ủ bấy lâu. Thời gian không còn nhiều, nên ông không quan tâm tới kỹ thuật và các yếu tố thơ, mà chỉ chụp bắt thể thơ không vần này như một phương tiện hiếm quí và sử dụng ngay.

Người viết bản tin chợt nhớ cách đây cũng trên 20 năm, khi còn ở Việt nam, nhân tiếp chuyện với nhà thơ TTT, khi hỏi về ngôn ngữ, ông nói, “nếu anh cứu nó, nó sẽ cứu anh”. Trường hợp nhà thơ Đoàn Minh Hải, cũng có thể giống như vậy đối với thơ tân hình thức, hẳn phải có lòng chân thành lắm với thể thơ này ông mới miệt mài sáng tác liên tiếp tới 4 tập thơ. Và có thể nó đã cứu ông, ghi lại tâm tư ông để chuyển tải tới những người đọc mới.

Người viết bản tin cũng tin như thế và chúc ông mọi điều tốt lành.

 

 

 

Last modified on 06/218/2008 8:00 PM © 2004 2008 www.thotanhinhthuc.org.