Trần Nhân Tông (1258 – 1308)

Đức Vua Sáng Tổ Một Dòng Thiền

 

 

 

   
  ©2006 thotanhinhthuc.org. All rights reserved.