THẢO LUẬN  |  THẢO LUẬN HỎI ĐÁP |  GÓP Ý


 

      danh mục thảo luận /
Hỏi Đáp ABC Về Thơ và Thơ Tân Hình Thức Việt

 
 Ở Mỹ có một loại sách viết cho những những người không biết gì đọc. Những cuốn sách như The Complete Idiot's Guide to Understanding Einstein, The Complete Idiot's Guide to Theories of the Universe... đều là những vấn đề hóc búa nhưng ai đọc cũng hiểu, và người viết phải thấu suốt vấn đề. Tôi nghĩ chúng ta cũng cần phải am hiểu vấn đề của chính chúng ta một cách căn bản, tới nơi tới chốn như vậy. Do đó tôi đề nghị tìm hiểu thơ và thơ Tân hình thức Việt, bằng cách trả lời cho được mọi câu hỏi, ngay cả những lời phản bác hay ngộ nhận của một số người không am hiểu về thơ tân hình thức.

The Complete Idiot's Guide to FAQ (Frequently Asked Questions) about Vietnamese Poetry and New Formalism. Ðại khái là: Chỉ dẫn của kẻ hoàn toàn ngu ngốc về những câu hỏi thường được hỏi về thơ và thơ Tân hình thức Việt. Chúng tôi tạm lấy tựa đề là: Hỏi Ðáp ABC về thơ và thơ Tân hình thức Việt.

Những câu trả lời chỉ là những bản nháp, rồi do sự góp ý của bạn đọc và thân hữu, chúng ta sẽ sửa lại cho hoàn chỉnh. Cứ nhẩn nha đưa lên từ từ từng câu hỏi một, biết đâu những điều mù mờ từ trước đến bây giờ, rồi sẽ sáng tỏ. Xin quí bạn có câu hỏi gì thì cứ gửi về, nếu không trả lời được chúng ta sẽ tìm học nơi sách vở hay nơi các vị có thẩm quyền. Chúng tôi đăng những câu trả lời mới nhất trước, và những câu hỏi vì thế cũng không theo một tuần tự nào. Chỉ khi nào có được nhiều rồi, chúng tôi sẽ sắp xếp lại.

 
 
  • 3. Tôi cảm thấy bị hấp dẫn bởi dòng thơ Tân hình thức. Tôi cũng nghĩ tới một cái tên là Giải hình thức cho dạng thơ đó.

  • 2. Một câu hỏi do một thân hữu (TTD) đặt ra từ lâu: "Không phải những người chống đối thơ Tân hình thức làm hại thơ Tân hình thức, mà do chính những người làm thơ Tân hình thức quá tùy tiện dễ dãi, đã làm mất đi giá trị và niềm tin nơi người đọc."

  • 1. Tại sao có nhiều người chống đối thơ tân hình thức. Phải chăng thơ tân hình thức không thích hợp với những nhà thơ Việt?
  •  


       
      ©2006 thotanhinhthuc.org. All rights reserved.