CHÓ

Vương Ngọc Bích

 

 
 

 

                                                                                     

Image result for dog painting

Tranh Richard Ansdell


CHÓ

ở cái xã hội này
con chó phụ thuộc vào
thằng chủ để sống bọn
trộm chó phụ thuộc vào

con chó để sống con
của bọn trộm chó phụ
thuộc vào bố mẹ nó
để sống thầy cô của

bọn nhóc đó phụ thuộc
vào việc bọn nhóc đó
đi học hàng ngày để
sống con của các thầy

cô phụ thuộc vào bố
mẹ nó để sống hàng
ngày bố mẹ chúng nó
mua rau mua thịt của

các bà bán rau các
ông bán thịt các ông
bán thịt các bà bán
rau mua lại từ các

người nông dân người nông
dân bán được xu nào
thì đi mua quần áo
mấy người bán quần áo

bán được hào nào thì
đi mua xăng hội bán
xăng bán được đồng nào
thì đi mua vàng nhà

buôn vàng ắt có nhiều
tiền mua nhà mua cửa
bên bất động sản dư
dả đầu cơ chứng khoán

đội chứng khoán đang gửi
con cái đi du lịch
và du học năm châu
bốn bể rồi từ năm

châu bốn bể họ mang
tiền về mở ngân hàng
thương mại chẳng hạn các
ngân hàng này hẳn sống

nhờ các doanh nghiệp đầu
tư làm ăn tử tế
và bố láo nhân viên
của các doanh nghiệp hẳn

được lĩnh lương hàng tháng
đặng cho con cái học
hành đặng mua rau mua
thịt đặng mua quần áo

thế đấy đến đây ắt
quý vị thừa hiểu ở
cái xã hội này chúng
ta sống được đều nhờ

cả vào con cờ hó

 

 

 

Last modified on 09/12/2017 6:00 PM © 2004 2017 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC