VẾT NỨT

Tunisia

 

 
 

 

                                                                                     


Rồi mọi chuyện cũng trôi
vào dĩ vãng nên khi
không có chuyện gì làm
thì cũng chẳng nên bày
ra chuyện để làm mà
nếu đã bày ra chuyện
để làm thì cứ coi
như chẳng có chuyện gì
làm như thế và như
thế vì làm hay không
làm cũng chỉ là chuyện
tầm phào được rơi ra
từ kẽ nứt của khoảng
không nào đó nào đó
như một hạt bụi bay

hay cứ tưởng tượng rằng
chúng ta đã biến mất
trên cõi đời này rồi
thế thì có chuyện hay
không có chuyện gì làm
thì cũng giống như nhau
và vô nghĩa như nhau
sao lại càm ràm càm
ràm mãi vậy.

 

 

Last modified on 08/03/2008 6:00 PM © 2004 2008 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC