THẾ THÁI NHÂN TÌNH

Tunisia

 

 
 

 
Phạm Quỳnh viết: “… Kẻ xu
nịnh mình buổi sáng là
người phản bội mình buổi
chiều, kẻ tâng bốc mình
hôm qua là người thóa
mạ mình hôm nay. Mà
kẻ hàm ơn nhiều nhất
lại là người qui oán
hơn cả. Không kể phần
nhiều thời lựa gió theo
chiều, thấy không có lợi
đến nữa, liền lỉnh lỉnh
xa ngay, dù trước kia
tỏ ra vồn vã thân
mật vô cùng.” Ôi đời

là thế mà không là
thế thì đâu phải là
đời sao không cứ yêu
cả cái thói đời đen
bạc ấy.

 

 

 

Last modified on 02/24/2008 6:00 PM © 2004 2008 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC