LÀM THƠ TÂN HÌNH THỨC

Tunisia

 

 
 

 

 Như một nhà điêu khắc đục đẽo
những mảnh đá thừa để làm lộ
ra bức tượng tôi lượm lặt những
câu chữ ý tình đâu đó trong
cuộc đời này sắp xếp thành bài
thơ và dù bài thơ có hay
hay dở… hơi nhưng đó là bài
thơ của tôi mà nói cho ngay
bài thơ nào là bài thơ của
tôi chứ vì những câu chữ ý
tình là do tôi lượm lặt từ những
người khác và những người khác lại
lượn lặt từ những người khác nữa
nên những bài thơ được gọi là
của tôi lại chẳng phải của tôi
mà đã chẳng phải của tôi thì
tôi cứ vứt bừa ra đó ai
muốn đọc thì đọc khen chê thì
cũng vậy thôi có hề gì rồi
sau đó bài thơ sẽ tan biến
đi như bao nhiêu thứ khác trong
đời, nào có nghĩa lý gì (có
nghĩa lý gì) nữa đâu (mà chờ…)

 

 

 

Last modified on 03/02/2008 6:00 PM © 2004 2008 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC