FREEWAY

Tunisia

 

 
 

 

 


                                                                    

Từ Haster lấy freeway
22 East vào freeway
5 South hướng về San
Diego exit
Alicia Parkway

chạy chậm chậm chậm chậm
loanh quanh đường đồi loanh
quanh đường đời ngoằn ngoèo
vắng vẻ đến nỗi khi
băng qua một ngã tư
không biết vẫn còn ở
con đường cũ hay đã
rẽ qua con đường khác
rồi nhưng dù đang chạy
ở con đường nào thì
tình thế cũng không gì
hơn loanh quanh vô phương
vô hướng cứ như thế
như thế chạy tới chạy
lui khắp mọi nẻo đường
cho đến lúc chiều tà
cuối cùng cũng gặp lại

Alicia Pakway
lấy freeway 5 North
vào freeway 22
West hướng về Garden
Grove Exit Haster.

 

 

Last modified on 04/06/2008 6:00 PM © 2004 2008 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC