CÔ CHỦ

Tunisia

 

 
 

 

                                                                                    Cô chủ ở dạng mặt vuông chữ điền
nhan sắc ở dưới mức trung bình dĩ
nhiên và do đó cô chủ vẫn ở
một mình nhưng chính vì những đặc điểm

trên mà cô chủ lại có những tính
cách là chủ dù rằng thật sự ra
cô không phải là chủ mà chỉ là
người điều hành và mọi người làm công

đều phải tuân theo luật lệ khe khắt
của chính cô bởi cô là luật lệ
để bù trừ cho nhan sắc ở dưới
mức trung bình hóa ra cái nhan sắc

ở dưới mức trung bình đó lại có
thời tự tung tự tác trong thời kinh
tế khốn đốn vì ai cũng phải bám
lấy công việc để khỏi bị mất gióp

mất nhà suy cho cùng thì chuyện cô
chủ cũng đầy rẫy ở mọi lúc mọi
nơi ở dưới nhiều dạng khác nhau chẳng
hạn như các vị lãnh đạo độc tôn

độc tài càng phải che dấu cái bộ
mặt xấu xí của mình đi thì lại
càng độc tôn độc tài chỉ khổ cho
người dân đen phải ngậm đắng nuốt cay

đời đời sống đời tăm tối.

 

 

Last modified on 05/23/2010 6:00 PM © 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC