Tín Trường

LÀM CHI

 

 
 

 

 

                                                                          
mmbao lần đêm mơ hóa thành mặt trời
đêm nằm vẽ một ước mơ cao trên
mặt đất màu xanh xanh ngày đêm vẽ
đêm vẽ trên cao cao kia không trên
những hư không không còn đâu đâu đây
đêm nhỏ bé bàn tay thôi bàn tay
để miệt mài trên đám người như cỏ
hoang không nói gì trong tiếng ban ngày
nên đêm mông mênh một mình hơi thở
cỏ hoang ơi cỏ hoang ngày không nói
không hỏi tỏ tường đêm về không ngủ
đêm về vẽ một ước mơ cao cao ...

 

 

Last modified on 03/09/2014 6:00 PM © 2004 2014 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC