THƠ

TPKỳ

 

 
 

 

 

 


MƯA ĐÊM NGẪU HỨNG

mưa đêm mưa đêm mưa đêm
tưng tưng tưng tưng
hứng hứng hứng hứng
nứng nứng nứng nứng
mưa mưa mưa mưa
đêm đêm đêm đêm

 

NƯỚC DÂNG NGẬP GIẤC MƠ

Nước dâng ngập giấc mơ tôi. Nước
nước nước nước dâng. Cuốn trôi những
đoá hoa tim tím ven đường. Cuốn
phăng những con chuột cống những tảng
bê-tông. Cuốn trôi cuốn trôi... trôi
trôi trôi... Cuốn trôi những giấc mơ
giữa giấc mơ. Và một trong những
giấc mơ tôi thấy mặt trời mọc.
Sông vẫn chảy và tôi vẫn còn
mơ mộng [mị].

Oct. 07

 

 

 

Last modified on 10/25/2007 7:00 PM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
HOME