THƠ

TPKỳ

 

 
 

 

 


Đành Về Vậy

Băng qua phía bên kia bầu trời
lá non gió bão tháng Tư &
những đôi mắt chiều nghĩa địa. Hoàng
hôn. Hoàng hôn. Chẳng ý nghĩa mẹ
gì! Lại băng qua phía bên kia
bầu trời lá non. Chỉ có màu
mà không có sắc. Lại hoàng hôn
hoàng hôn hoàng hôn. Thôi thì đành
về vậy. Chẳng có con đường nào!

27-4-07

 

Nhìn Quanh

Thương nhớ Thái Ngọc San

Có những ngày nổi điên.
Lại có những ngày điên
nổi. Rồi có những ngày
điên không nổi:“Mả cha
cuộc đời quá vô hậu/
Nhìn quanh nhìn quất không
biết thù ai”*  Đù Mạ!
Nguyễn Đính quá dễ thương!

27-4-07
 (* Thơ Nguyễn Đính Trần Vàng Sao)

 

 

 

Last modified on 05/02/2007 7:00 PM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
HOME