THƠ

TPKỳ

 

 
 


 


Quán Xuân

Quán bên sông chiều xanh tóc rối. Thả
ngọn gió thơ ngây vào đôi mắt sao
chiều. Những ngón tay sáng trên nền cốc
lạnh. Em vẽ đường xuân… Giòng sông giấc

mơ ngày dung dị. Lục bình vẽ chân
trời sao tím. Em tóc rối bên sông
quán chiều gió lạc. Những ngón tay vẽ
muôn sao vào hồn đêm.

20-4-07

 

Những Ngón Chân Hư Mộng

Những ngón chân trên bãi cô
liêu. Em bước về phía tôi gió chiều
chuếnh choáng. Những ngón chân vẽ
bãi bờ bay bổng. Bước về phía tôi
những ngón chân tan vào hư
mộng.

26-4-07

 

 

 

Last modified on 04/29/2007 7:00 PM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
HOME