SAO HÔM NÚI PHỐ

TPKỳ

 

 
 


 


mm

 

 [tặng Kontum&HDP]

từ mắt em xuân sang lúc trở
mùa dưới cội về lại từ đâu
xa trời sao mọc long lanh ánh
sáng hồn xuân sang vọng mùa gọi

lại ai về lối nhỏ bỏ đôi
mắt tuổi thơ trong mùa sao mọc
với vì sao hôm gọi thơ với
đôi tay ngỏ núi phố bâng khuâng

đường dốc mở phồn hoa tượng gỗ
bỏ trời về làng xưa với hơi
nhạc chuông trên nóc nhà thờ hơi
sương xuống gọi xuân sang như vọng

 

 

Last modified on 02/14/2012 - 8:30 AM © 2004 -2012 www.thotanhinhthuc.org.
HOME