LÀ - NHẬT KÝ

TPKỳ


 
 

 

 

 


Máu là máu là máu là
Màu là màu là màu là
Màu máu là máu màu là
Đêm sâu sâu vô tận, ngồi
trên bờ vực nhìn hoài. Có
hòn đá rơi tiếng vang xa
lắc trong khoảnh khắc khôn cùng:
Ánh sáng loé màu máu / màu
là / máu là

 

 

Nhật ký

Hiu quạnh con đường về.
Mảnh vỡ cứa lòng chân.
Chân trần tay suông tiếng
thở gấp & mảnh trăng
khô. Có tiếng vỡ vụn
lạnh. Tiếng chim vỗ cánh
chiều. Sương sa: quạnh hiu
nhói chân trần.

Oct. 07

 


 
Last modified on 11/04/207 - 11:00 AM © 2004 -2007 www.thotanhinhthuc.org.
HOME