MÂY BAY

Trầm Phục Khắc

 

 
 

 

                                                                                     Chiếc ghế đặt gần khung
cửa sổ trong một căn
phòng là một phần kỉ
niệm thuộc về của riêng

tôi cho dù đó vẫn
có thể là một phần
kỉ niệm của một hoặc
nhiều hơn một người nào

đó đã từng bước vào
căn phòng có chiếc ghế
đặt gần khung cửa sổ
thế nhưng làm sao cũng

chẳng làm sao dẫu có
thế nào cũng chẳng làm
chi bởi vì rốt cục
rồi bất cứ ai trong

đó có tôi cũng đành
phải bước ra khỏi căn
nhà thậm chí bước ra
khỏi con đường có căn

nhà có căn phòng có
chiếc ghế đặt gần khung
cửa sổ và nếu có
may mắn lắm thì chỉ

còn lại thoáng mây bay  

 

 

Last modified on 11/23/2008 6:00 PM © 2004 2009 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC