BÊN LỀ – KHI THÀNH PHỐ LÊN ĐÈN
THỜI GIAN ĐÃ CƯỚP ĐI CỦA TÔI

Trầm Phục Khắc

 

 
 

 

                                                                                     

mm

 

KHI THÀNH PHỐ LÊN ĐÈN

Người đàn bà đã đến
để gặp lại người đàn
ông nàng đậu chiếc xe
ở ngoài kia trong cơn
mưa bay… người đàn bà
đã đến… tại sao người
đàn bà lại đến nàng
đậu chiếc xe ở ngoài
kia trong cơn mưa bay
người đàn bà lẽ ra
lẽ ra không cần đến
hay người đàn bà lẽ
ra lẽ ra nên đến
nàng đậu chiếc xe ở
ngoài kia trong cơn mưa
bay… cơn mưa bay bay
người đàn bà đã đến

 

mm

Tranh Pascal Campion

 

THỜI GIAN ĐÃ CƯỚP ĐI CỦA TÔI

Người đàn bà đẹp người đàn
bà đẹp ngồi nơi chiếc ghế người đàn
bà đẹp người đàn bà đẹp
ngồi trong không gian trong không gian thơm
thơm mùi im lặng… lặng im
mùi thơm… người đàn bà ngồi im lặng

 

 

mm


BÊN LỀ

Câu chuyện được kể lại qua hình ảnh
và lời nói của người nữ phóng viên
trên màn ảnh truyền hình thì cũng giống
y như câu chuyện của ông tuy rằng

câu chuyện của ông chỉ được kể lại
qua ngôn ngữ không lời của cô gái
câm sống trong ngôi nhà hoang thế nhưng
cả hai câu chuyện ấy đâu có khác

gì câu chuyện của chính tôi dù chỉ
được kể lại qua hương thơm của những
bông hoa đêm khi mà hương thơm của
những bông hoa đêm vẫn quyện vào khuôn

mặt thơ ngây của cô gái câm chập
chờn theo hình ảnh và lời nói của
người nữ phóng viên trên màn ảnh truyền
hình thì cả ba câu chuyện vẫn được

tiếp tục kể đi rồi kể lại trong
khi chờ đợi một câu chuyện thứ tư
và vẫn không được gì khác hơn là
được kể. Kể đi rồi kể lại

 

 

Last modified on 09/20/2009 6:00 PM © 2004 2009 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC