VUI MỘT NGÀY TÀN

TPKỳ

 

 
 

 Tặng MCh

Em nghiêng mặt nói với nắng chiều
điều chi nhỏ nhẹ. Tôi nghe tiếng
chim vỗ cánh rất xa. Góc phố
đông người tiếng cười và hàng cây
đầu xuân. Áo trắng hoa em nghiêng
mặt mắt nheo nhìn nắng tàn trên
hàng cây. Đêm tuột khỏi bàn tay.
Hơn một nửa tôi tan trong đáy
cốc. Uống cho đến giọt cuối cùng
ánh mắt em ngày tàn trên hàng
cây.

3-4-07

 

 

 

Last modified on 04/08/2007 9:00 PM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
HOME