THƠ CHO DN

TPKỳ

 

 
 

                                                                                                                         
mm


*
Ngón tay em dài tựa một mùa
trăng. Đan dệt những giấc mơ sao
trên bầu ngực biếc. Gió đêm đùa
trên sông. Thổi đôi lứa Chagall
vào giấc ngủ

*
Vầng trăng non vườn khuya tiếng
gà sớm. Hoa dại toả hương. Tiếng nước
đằm thắm. Đỉnh trời một vì
sao. Sáng xưa sau

*
Trôi xa nhất về nơi
có thể. Là một ngày
mưa chim trú. Giòng sông
cỏ dại vài bông tím.
Tiếng đò vọng đêm. Đưa
hồn thơ về chân trời
tưởng 

tpk
sg. 10/11

                                                                        

 

 

Last modified on11/12/2011 6:00 PM © 2004 2011 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC