STUDIO SAN FRANCISCO

Trầm Phục Khắc

 

 
 

 

                                                                                     Như một đoạn phim câm, đoàn người
bắt đầu di chuyển bên ngoài khung
cửa kiếng. Những số phận bắt đầu
di chuyển bên ngoài khung cửa kiếng.

Bà mẹ mù và đứa con còm
cõi bắt đầu bò lê dưới vệ
đường. Bọn gái trẻ và những người
đàn ông xuất hiện. Ánh nắng lóe

theo cuộc sống đang đổi thay ở
bên ngoài. Những đổi thay tuyệt vời,
dù chỉ là những đổi thay trong
những gì không thể nào thay đồi
.
Như tách cà phê ngon và một
chỗ ngồi quen, khi tôi bắt đầu
điểm tâm và ngó ra ngoài khung
cửa vô hồn, thưởng thức đoạn phim

câm trong những hình ảnh dật dờ
vô cảm. Cho đến khi cánh cửa
bật mở và đoàn người ùa vào.              
Cuộc sống và những đổi thay ùa           

vào. Thì tôi bật dậy bước về
phía quầy chọn cho mình một món
ăn. Bắt đầu bước hẳn vào đoạn
phim câm. Bước hẳn vào những đổi

thay tuyệt vời, dù chỉ là những
đổi thay trong những gì không thể
nào thay đổi.

 
 

Last modified on 12/29/2008 6:00 PM © 2004 2009 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC