PHIM CHIẾU TRỄ      

Trầm Phục Khắc

 

 
 

 

                                                                                     Hiện tại trôi đi vùn
vụt ở bên ngoài như
mọi khi người đàn bà
mặc lại bộ đồ lập

tức rời khỏi căn phòng
không để cho người đàn
ông nhận ra qúa khứ
của mình người đàn ông

đuổi theo bắt kịp người
đàn bà nơi đám đông
ôm ghì lấy rồi vội
vã quay đi không để

cho người đàn bà nhận
ra tương lai của mình
trong khi ấy hiện tại
vẫn vùn vụt trôi đi

nơi hàng ghế cuối cùng
của xuất phim chiếu trễ
còn bật tung chiếc cặp
da chứa đầy bạc giả

 
 

Last modified on 01/11/2008 6:00 PM © 2004 2009 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC