KỶ NIỆM VỚI BÙI GIÁNG Ở SG NĂM 81

TPKỳ

 
 

 

 

 

Nguyễn Du mê Thuý Kiều viết Đoạn Trường
Tân Thanh có đầu có đuôi dài mấy
ngàn câu; tau mê ca sĩ Bích Chiêu
bức bách ngôn ngữ Việt Nam cho tới
cùng: trời đêm tinh tú chạy vòng… ruổi
rong về BÍCH ngạn hồng vàng CHIÊU.

 

 

Last modified on 12/02/2006 - 08:30 AM © 2004 -2006 www.thotanhinhthuc.org.
HOME