ĐỐI THOẠI
TPK ỳ

 

 
 

 

 

 

tặng HCK

Thần Chết ạ! Ngài không thể doạ
tôi. Vì tôi không có gì cả!
Không nỗi niềm không tài sản vô
danh không trông vọng. Những hệ luỵ
xin gởi từng ngày trôi. Đêm từng đêm
tôi về nằm trong con huyệt của
tôi. Ngài không thể doạ tôi vì
tôi không là gì cả. Gương mặt ngài
trở nên thân thiện sáng ngời. Tôi
gặp ngài mọi lúc mọi nơi.