"CÂU CHUYỆN GIÒNG SÔNG"

TPK ỳ

 
 

 

 

 

Qủa thật khó nhận thấy mình không là
gì cả! Không quá khứ/hôm qua, không
tương lai/hôm mai; chỉ hôm nay tròn
trịa. Giòng sông trôi gần gũi / xa xôi.

Nước giữa giòng thăm thẳm; đôi bờ tiếng
vỗ sóng reo. Chưa, chưa bao giờ tôi
dám lặn giữa giòng nước thẳm. Quả thật
khó nhận thấy mình không là gì cả!

Thơ thẩn mãi ven bờ cạn cợt, góp
nhặt từng niềm vui mong manh. Nước giữa
giòng chảy xiết thẳm sâu. Tôi chưa dám
chịu chơi lao xuống giòng nước thẳm. Giòng

sông tâm thức miệt mài trôi. Quả thật
khó nhận thấy mình không là gì cả!

 

 

 

HOME
Last modified on 11/09/2006 -11:00AM © 2004-2006 www.thotanhinhthuc.org.