THƠ

TPKỳ

 

 
 

 

 

 

#1

Đụ Mẹ định làm đéo gì nữa đây
mà ngồi yên mà đứng chạy mà cười
đùa. Khuya khoắt tào lao làm mưa về
não ruột quá… Còn não ruột là còn
yêu biết mấy! Đụ Mẹ mấy con ruồi
cứ bay qua bay lại hoài… nhột quá!

Cúi xuống định lượm đồng bạc rách lũ
lương tâm nổi lên làm đình làm đám…
nên thôi… bỗng thấy tiếc/uổng đứt ruột!
Đụ Mẹ mày! K!

 

 

ẤN TƯỢNG MỸ

Ăn ở đâu cũng được. Ỉa
có chổ con ơi! Cha tôi thường nhắc
nhở. Chàng da đen chùi cầu
tiêu bên Mỹ. Vừa chùi vừa huýt  sáo

[hành Thiền!]. W.C. sáng trưng.
Không chi sướng bằng ỉa cầu tiêu bên
Mỹ…