TÌNH ƠI!

Trần Ngự Bình

 

 
 

 

                                                                                  


mm

 

Buổi sáng mở mắt ra mà chả
thấy em mắt khao khát ngắm môi
khao khát yêu giá như em có
mặt nơi này kể từ khi anh

sống độc thân chửa vợ chửa con
chửa cả người tình nhớ nhung chi
một câu hát cũ mèm vậy mà
nhớ nhớ rồi quên quên rồi lại

nhớ tình như sợi dây trói cả
anh trói cả em hệt như người
ta trói gà trói vịt trói nhau
trong số phận đời người sống mà

không yêu thật khó nhưng yêu mà
không toại mới khổ khổ anh khổ
em khổ cả đời chúng ta tình
như trái cây xanh xanh mãi xanh

hoài xanh hoài xanh hủy xanh mà
chả bao giờ chịu chín nên anh
sống đến tuổi chớm già cũng cứ
còn khát khao ... tình ơi ...

 

 

Last modified on 06/20/2012 6:00 PM © 2004 2012 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC