VỢ CHỒNG

Thiền Đăng

 

 
 


 

 

         để tặng T

Ta đã sống với nhau bao năm
dài có gì cũng san sẻ với
nhau chẳng cất gì làm của riêng
kể cả nỗi đau ừ vậy là

chúng ta đã sống với nhau bao
năm dài một mụn con cũng là
của báu chung vậy cũng có thể
nói là hạnh phúc nhân đôi nhưng

mà đời vui ít buồn nhiều sau
bao năm dài ta sống với nhau
có phải ông trời phải gây điều
cay đắng để ta gắn chặt thêm

đời nhau để vỗ về an ủi
ôi cũng bởi suốt bao năm dài
ta sống với nhau mỗi lời nặng
nhẹ cũng là lời chung để ta

nói mình nghe mình nói ta nghe
chuyện đời kể lại cũng không có
gì nhiều ta đã gặp nhau từ
đấy và ta đã sống với nhau...

                  TĐ 06.09.07

 

 

 

Last modified on 02/07/2007 - 3:00 PM © 2004 -2007 www.thotanhinhthuc.org.
HOME