TỰ SỰ 1

Thiền Đăng

 

 
 

 

 

 

 

         nhớ Sơri

tất cả những gì thu lượm được
tôi gom vào một cuốn sổ tay
một cuộc đời bằng chữ. một cuộc
chơi. một cuộc hội diện. ngắn. vụn
vặt. có một cái gì đó xảy
ra giữa a và b c và
d và e và… không, không đáng
kể… một chiếc tất nhỏ xíu bỏ
quên đâu đó. đã được giặt sạch
bỏ quên đâu đó… à phải rồi
cuốn sổ tay và chiếc tất nhỏ
xíu. một cuộc đời. bỏ quên. đâu
đó… à phải, phải, có một cái
gì đó xảy ra vào hôm nay
phải rồi… năm ngoái, tháng sáu một
chiếc ô đỏ, chiếc áo đầm xanh…
một dự cảm... một biến cố nào,
không, không gì cả. một trang đời
bỏ quên. co quắp…

                  19.08.07


 

Last modified on 08/18/2007 - 8:30 PM © 2004 -2007 www.thotanhinhthuc.org.
HOME