QUÃNG LẶNG

Thiền Đăng

 

 
 

 

                                                                                     

 không còn tiếng nhạc nào ở nơi này
khi tâm trí thiếu một đôi tai để
nghe thấy tiếng nước chảy trong rễ cây
máu chảy trong động mạch của thân thể

sắp đông cứng như thành phố trễ nãi
chưa gióng lên hồi chuông tỉnh thức những
con người đang cằn cỗi chết mệt trong
giấc ngủ khô cằn trong những ô hẹp.

 

 

Last modified on 08/01/2009 6:00 PM © 2004 2009 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC