PHỐ CHẾT

Thiền Đăng

 

 
 

 

                                                                                     mỗi bước chân đặt lên phố chết
âm vang không gợi lên sự sống
chỉ làm đầy thêm sự chết. khi
con chim cất một tiếng lẻ bầy

trên thân cây trơ gốc, những khu
vườn thiếu tiếng người và bóng chim
khô rụi trên mặt đất mùa hè.
những bước chân thảng hoặc vọng lên

nhưng bàn tay không còn gieo trồng
những bàn tay đào xới nhưng chỉ
tìm thấy được từ năm tháng, những
đốt xương trắng, âm vang xa xưa.

 

 

Last modified on 12/04/2008 6:00 PM © 2004 2009 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC