PHIÊN CHỢ ĐẦU TIÊN

Thiền Đăng

 

 
 

 

                                                                                    


Bây giờ chợ đang vắng đó là
một cái chợ mới xây và chưa
có phiên họp chợ nào. Chưa có
một bóng người nào, và bởi chưa
có gian hàng nào nên cũng chưa
có một khách hàng nào. Bởi chưa
có bóng người nào nên cũng chưa
có tiếng người nào. Không có tiếng
rao, không có tiếng cười nói, khen
chê, trả giá, không có tiếng cãi
cọ, chửi bới , chọc ghẹo nhau bởi
không có người nên cũng không có
tiếng vịt gà, tiếng lợn kêu, cũng
bởi không có người nên cũng không
có cướp giật, móc túi, không có
nhân viên quản lý thị trường, cái
chợ mới xây, nhưng nó chưa thành
chợ, cho đến khi tôi bước vào,
với một mụ đàn bà, và hai
con vịt.

 

 

Last modified on 08/14/2010 6:00 PM © 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC