NHỮNG SỰ VIỆC XẢY RA

Thiền Đăng 

 

 
 

 

 


Tôi không thể làm gì với những
việc đang xảy ra. Cũng như không
thể làm gì với những việc phải
xảy ra và đã xảy ra, kể

cả đối với những việc phải xảy
ra nên sẽ xảy ra cũng vậy.
Tôi không thể làm gì chúng, không
thể thay đổi chúng, không thể ngăn

chặn chúng: những việc đã xảy ra,
những việc đang xảy ra và những
việc sẽ xảy ra. Tôi không thể
làm mưa ngừng rơi, tôi không thể

làm gió ngừng thổi, tôi không thể
ngăn chặn bão lụt, động đất và
sóng thần. Tôi không thể ngăn chiến
tranh ở iran, tôi không thể

ngăn bom nổ ở iraq. Nói
đâu xa, tôi không thể cứu sự
sống của con tôi, tôi không thể
ngăn tôi đau buồn, tôi không thể

ngăn những dòng nước mắt, như những
dòng mặn đắng đời tôi.Tôi không
thể, vâng tôi không thể làm gì
ngoài việc viết những dòng thơ này

trước những việc đã xảy ra đang
xảy ra và sẽ xảy ra.

 

 

 

Last modified on 11/01/2007 - 7:00 PM © 2004 -2006 www.thotanhinhthuc.org.
HOME