NHỮNG CHIẾC CỐC THỦY TINH

Thiền Đăng

 

 
 

 

 

 

Vô tư, lặng lẽ bên ta
những chiếc cốc thuỷ tinh, những
chiếc cốc bằng sứ, đêm nay
ta trở về, gió bụi mỏi

mệt, các em lặng lẽ chuốc
rượu tràn trề, à mà đâu
cần cứ phải là rượu, các
em xua tan cuộc lữ bằng

những lá trà, bằng chất nước
vàng chanh với mùi thơm thoảng
nhẹ tênh. Vô tư lặng lẽ
bên ta, các em rót đầy

ta bầu nhiệt huyết ngày đông
hay tháng hạ. Những chiếc cốc
của ta, những chiếc cốc thuỷ
tinh, những chiếc cốc bằng sứ

đựng linh hồn ta những lúc
rã rời, cứ vô tư như thế,
lặng lẽ như thế, nồng nàn
như thế, ôi những chiếc cốc,

những chiếc cốc đựng bao mùa
phiêu bạt trong ta.

                TD 05.19.07

 

 

 

 

Last modified on 10/15/2007 8:00 PM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC