NGÔN NGỮ - THỊ PHẦN - VĂN BẢN

Thiền Đăng

 

 
 


 


mm


NGÔN NGỮ

nơi lời nói đi qua còn lại
những từ ngữ thiểu năng về sự vật
về độ nung chảy của ý thức
mẫu chuyện rời rạc không đầu đuôi
là nơi lời nói lướt qua và
để lại một mặt hồ cạn nơi có
đám lá sen khô và một người
đang sục tìm đoá hoa ngôn ngữ.

 

mm

 

THỊ PHẦN

cứ để hắn làm đầy cuộc đời  
bằng những thứ lấy được từ nước
là muối và những giọt là giọt
mặn, là nước từ mắt triệu triệu
người gom lại, để cho hắn làm
đầy cuộc đời, để biển lớn này
dìm hắn chết đuối.

 

mm

 

VĂN BẢN

chớ tưởng chữ mở ra điều gì
nó chỉ đóng lại và đóng lại
chớ hoài công để mở nó ra
nó chỉ có đóng lại đóng lại
và đóng lại, nó là bằng chứng
tối tăm của thế giới.

 

 

Last modified on 01/24/2012 - 8:30 AM © 2004 -2012 www.thotanhinhthuc.org.
HOME