NGÀY XUÂN BÀN RƯỢU:XUÂN NHẬT ĐÀM TỬU

Thiền Đăng

 

 
 

 


sành rượu, mê rượu hay nát rượu thì
cũng thế cũng trên một chiếu mà thù
tạc cho vui ngày tháng, để thêm bạn
bớt thù nhưng cũng xin các bác lưu
 
ý: lắm khi rượu vào lời ra xích
mích rồi thêm thù bớt bạn thì cũng
không biết chừng. Nghe nói ông Nguyễn Bá
Trác từng nghiêng bầu mà hỏi thiên hạ

mang mang ai người tri kỉ hãy đến
cùng ông cạn một Hồ trường* để xướng
lên cái chí khí ngất trời xé gan
bẻ cật của kẻ trượng phu. Rồi thêm

cụ Tản Đà trăm năm thơ túi rượu
vò ngàn năm thi sĩ tửu đồ mà
say sưa ngao du cùng trời đất khiến
hôm nay đọc thơ cụ ai cũng muốn

say theo. Trước cụ có gã văn nhân
Phạm Thái sống ở dương gian thì đánh
chén nhè chết về âm phủ mà vẫn
cắp kè kè:cái be. Kiểu này thì

đến Diêm vương cũng chịu… bó tay. Lại
nghe nói ông Tiên Thơ Lý Bạch xứ
Trung Hoa cũng mê thơ rượu đến độ
đốt đuốc uống rượu ca hát thâu đêm

và ai cũng biết ông uống xỉn rồi
nhảy xuống ôm trăng đáy hồ mà chết
ngắc. Nói đến rượu cũng đừng quên Lưu
Linh (quan trọng đấy nhé) cũng bởi vì

ông là tổ sư của đám đệ tử
bê tha tối ngày say xỉn, mặt mày
đỏ gay mà miệng thì chi hồ giả
dã** đéo mẹ cãi nhau ỏm tỏi rồi

động thủ uýnh lộn tùm lum...Chứ đâu
được như chàng thi sĩ lỡ bước sang
ngang***chỉ lặng lẽ ở đây ngồi giữa
chợ uống say mà gọi thế nhân ơi.

Ôi mới uống có tí tửu mà bao
nhiêu ý tứ vọt trào ra đây lại
nhớ đến bác Vũ Hoàng Chương say sưa
tít mù mà vẫn say đi em say

đi em …để rồi mượn đôi cánh nàng
tiên nâu đặng dìu nhau về tận cuối
trời quên …ấy chết chuyện vui hãy còn
dài làm thêm vài be nữa các bác…

---------- 
Chú thích:
*Hồ trường: thơ Nguyễn Bá Trác(1881-1945)
**chi hồ giả dã: các từ thường dùng trong Hán ngữ cổ
*** Nguyễn Bính(1918-1966) tác giả của các tập thơ: Lỡ bước sang ngang(1940), Tâm hồn tôi(1940) Hương cố nhân(1941), Một nghìn cửa sổ(1941), Người con gái ở lầu hoa(1942)… và nhiều tập thơ, kịch và truyện thơ khác.

 

 

 

Last modified on 03/12/2007 3:00 PM © 2004 2006 www.thotanhinhthuc.org.
HOME