MƯA THÁNG 5

Thiền Đăng

 

 
 

 

                                                                                     

 bây giờ mưa đang rơi
một người chìm dần trong
mưa hay trong lãng quên
trong sự lạnh ướt hay
trong khoảnh khắc chớp lóe
để kịp thấy con người
đang treo đó lủng lẳng
và thế giới dửng dưng
(và hàng cây dửng dưng)
khi một người giã từ

 

 

Last modified on 07/19/2008 6:00 PM © 2004 2008 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC