MOUSE & KEYBOARD

Thiền Đăng

 

 
 

 

                                                                                     với hai đồ vật này
nhà thơ có thể biến
ngẫu hứng âm nhạc của
mình thành ra chữ và

lập tức xuất bản nó
trên mạng ngang bằng với
việc rao bán bèo cũng
trên mạng nó rẻ và

hơn nữa cũng ngon xơi
có thể nhai một lần
hoặcnhai đi nhai lại
nhiều lần ít tốn phí.

 

 

Last modified on 12/21/2008 6:00 PM © 2004 2008 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC