MỘT ĐOẠN KỊCH KHÁC

Thiền Đăng

 

 
 

 

                                                                                     


khán giả phụ hoạ bằng im lặng

Một bàn tay ngửa ra
Ngửa ra Và chỉ ngửa ra

Một cái đầu cúi xuống.
Cúi xuống.Và chỉ  cúi xuống

Một cái mặt ngửa lên
Ngửa lên. Và chỉ ngửa lên

Một cái miệng há hốc
Há hốc. Và chỉ há hốc

(Không tiếng cười. Và không
tiếng gì khác)

 

 

Last modified on 08/03/2008 6:00 PM © 2004 2008 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC