HỖN MANG HẺM 47

Thiền Đăng

 

 
 

 

                                                                                     Hẻm Chết. Bài thơ cây xoài.
Ông bạn Râu Chởm. Chàng Tã
Giấy. Cà phê nhảm. Bản nghiên
cứu kiến: đường đi, nơi khởi
đầu và kết thúc. Hội ý
nhậu. Bản báo cáo tài trợ
xuất bản. Thời sự quốc tế.
Động đất. Hiệu ứng sáu cánh.
Bão Nargis. Camel. Lynh
Barcadi. Bạc Liêu đại hiệp.
thi sĩ Chùi Bát. Điếu Cày.
chủ tịch Dắt Gái. nghệ sỹ
Diễn Mông. Băng đảng U Sầu
bản tin thị giác. Cửa hiệu
Cải Chua Vi Sinh.Tại Hẻm
Chết. Ngay trong Phố Chết.
Khi tôi thức giấc thì
tân hình cũng thức giấc
nếu mà tôi thức giấc
tân hình thức thì tân
hình cũng thức nhưng khi
tôi ngủ thì tân hình
vẫn thức chờ những ai
vẫn còn chưa thức giấc.

 
 

Last modified on 12/21/2008 6:00 PM © 2004 2009 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC