GIA-LAI KON-TUM HAY VỀ MỘT CHỖ ĐÃ SỐNG

Thiền Đăng

 

 
 

 

                                                                                     

 


nếu nhắc lại một ký ức thì
ký ức chỉ là một câu chuyện
mơ hồ một xâu chuỗi bây giờ
chỉ thuần là từ ngữ (phiến đá

nào ta trú nấp quyển sách nào
ta đã đọc cánh rừng nào ta
đã đi lạc) là những từ ngữ
bao lần ta gậm nhấm hay lỡ

quên quên một thời nào trên vùng
đồi ta đã đến đến rồi đi
(như một cuộc đày ải, là cuộc
du canh du cư, đi tìm chỗ

sống cái chết )nhưng xuyên qua chúng
những từ ngữ bây giờ nguyên vẹn
là từ ngữ ta ghi lại một
điều tưởng như vẫn nhớ tưởng rằng

đã quên.

 

 

Last modified on 12/12/2008 6:00 PM © 2004 2008 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC