DIỆN MỤC

Thiền Đăng

 

 
 


 

 

Ai biết tôi từ khi
tôi có mặt ở đây
không tôi không thật có
mặt tôi chỉ là một
mảnh vỡ của tôi thôi
một mặt nạ không hơn
không kém bởi ai đó
nói người không có thật
chỉ mặt nạ của người
là có thật có thật
như cuộc đời có thật
cuộc đời như vở tuồng
có nhiều xen tôi là
tên hề hay là kẻ
sầu bi tôi đang điên
hay tỉnh tôi có thật
hay tôi không thật, tôi
có phải một tôi của
nhiều tôi, một tôi của
nhiều mặt nạ có thật,
không, đúng ra tôi không
thật có mặt ở đây
tôi chỉ là mặt nạ
có thật của cái tôi
không thật vậy thôi.

           17.07.07

 

 

 

Last modified on 07/19/2007 7:00 PM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
HOME