CÚ PHÁP CỦA MÙA

Thiền Đăng

 

 
 


 

khi mùa thu tàn thiên
hạ đua nhau đổ lá
vàng thi ca khi trong

vườn chớm đông ông già
đếm ngược những chiếc lá
còn trơ trên cành rơi

xuống trên đầu tóc đã
hói của ông đã ba
xuân rồi tóc không mọc

thêm nữa, mùa hạ sắp
tới không biết ông còn
đếm lá hay đếm tóc?

 

 

 

Last modified on 04/01/2007 4:00 PM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
HOME