CẶP MẮT CỦA GÃ CẬN THỊ

Thiền Đắng

 

 
 

 

                                                                                     Tôi để quên cặp mắt
ở trên bàn và bây

giờ trong khi tôi quờ
quạng tìm nó thì nó

trở nên mù lòa trước
thế giới

 

 

Last modified on 02/22/2009 6:00 PM © 2004 2009 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC