BÀN GIAO THẾ HỆ

Thiền Đăng

 

 
 

 

 

 

Đụ mạ ăn chi mà
ngu dữ rứa (con nhà
tông khôn [1] giống lông cũng
giống cánh chơ…) mi ngu

hay răng mà đi mần
tôi mần tớ bọn tư
bản nước ngoài… răng khôn
lên sở cha mi có

việc chi thì mần… khôn
thì ngồi chơi xơi nước,
cuối tháng lãnh lương, cuối
năm lãnh thưởng… khôn sướng

hơn suốt ngày đi bưng
bô đổ bã cho cái
bọn người bóc lột người
nớ hay răng? Thiệt tau

khôn biết tụi bây đang
nghĩ cái chi nữa… Đụ
mạ ôn [2] Các-Mác chết
rồi nhưng mà ôn nói

chẳng có câu mô trật
hết... Biu-gờ Biu-ghết [3]
cũng chỉ là bọn buôn
thuốc phiện kiểu mới… rồi

mi coi… Ông già lẩm
cẩm chưa dốc hết nửa
bầu tâm sự thì thằng
cháu U27 hậu

sinh khả uý (mới lấy
tấm bằng thạc sỹ công
nghệ thông tin) chịu không
nổi lặn đâu mất tăm…

Chú thích
[1] khôn (âm địa phương Huế) = không
[2] ôn = ông
[3] Bill Gate, chủ tịch tập đoàn Microsoft


 

Last modified on 09/20/2007 6:00 PM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC