Thiền Đăng

BÀI TÌNH THƠ CA

 

 
 

 

                                                 

                                 

mm

 

Chàng viết một tập thơ dài ngoằng,
mất một đêm trắng. Thế rồi chàng
đọc và sửa lại sửa đi
rồi sửa lại. Lại mất một đêm
trắng. Thế rồi chàng đọc cho nàng
nghe đọc đi rồi đọc lại. Lại
thêm một đêm trắng.Rồi chàng lăn
ra ngủ khì. Trong khi nàng đọc
lại tập thơ dài ngoằng của chàng.
đọc đi rồi đọc lại. Lại thêm
một đêm trắng. Thế rồi nàng cũng
chẳng hiểu gì. Còn chàng, quỷ
tha ma bắt chàng, chàng cứ ngủ
li bì.

                                                                   

 

Last modified on 08/28/2012 6:00 PM © 2004 2012 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC