BÀI THƠ, TÔI & NHÂN VẬT THỨ BA

Thiền Đăng

 

 
 

 


Đó là bài thơ kể về nhân vật
thứ ba. Bài thơ kể về nhân vật
thứ ba như là chính tôi vì khi
tôi đọc bài thơ kể về nhân vật

thứ ba thì tôi nhận ra tôi trong
chính nhân vật thứ ba đó. Hắn có
mái tóc giống mái tóc của tôi, hắn
có nỗi niềm giống nỗi niềm của tôi,

hắn có những cơn mộng mị giống những
cơn mộng mị của tôi, hắn có nỗi
đau giống nỗi đau của tôi. Mỗi tối
tôi thấy hắn trở về, người dính đầy

cát và một ít hơi men lẫn mùi
nước biển, hắn đẩy cửa và tôi thấy
hắn bước vào, rồi lại là hắn bước
vào, tiếp theo lại chính là hắn bước

vào, bước vào, bước vào, bước vào như
những cái bóng, vâng như những cái bóng
hắn bước vào, bước vào, bước vào như
những cái bóng, như những cái bóng hắn

bước vào tôi.

 

 

 

Last modified on 04/11/2007 6:00 PM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
HOME