XIN THUỐC

Thảo Bùi

 

 
 

 

                                                                                     

 Khi tôi đi dạo xóm hút thuốc
gặp bọn lôi thôi xin thuốc mà
ngày nào cũng như ngày nào và
lần nào cũng như lần nào lại
 
gặp chúng xin thuốc. Khi đứng
ở hẻm trước khi đứng ở hẻm
sau gặp tôi qua là xin thuốc
không cho thì chúng ghét, mà cho
 
thì chúng xin thêm, thế mới ghét
chuyện này tôi kể lại và các
bạn tôi cũng kể lại vậy chẳng
ai dại ngang qua bị xin thuốc.

 

 

Last modified on 08/09/2009 6:00 PM © 2004 2009 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC