Đài Sử

TẠP THƠ 15

 

 
 

 

 

mmngôi nhà thờ uy nghi trên một
khoảng đất rộng sơn màu trắng buổi
chiều còn lộng nắng những đứa trẻ
túa ra với áo trắng quần xanh
giờ tan lễ chúng vỡ tổ chạy
ùa ra sân đuổi bắt nhau nô
đùa với nhau vị linh mục già
trong chiếc áo thánh lễ cũng màu
trắng tay buông thõng chắp lại phía
trước đứng đầu hiên nhìn đám trẻ
những nét mặt rạng rỡ những tiếng
cười trong veo chúng như những thiên
thần trong câu chuyện cổ tích xa
xưa những cái gật đầu kính cẩn
với vị linh mục của con chiên
trước khi ra về tiếng chuông đổ
chầm chậm những tia nắng cuối ngày
vàng ươm rọi từng khuôn mặt từng
vóc dáng ngôi nhà thờ vị linh
mục những con chiên và bãi đất
rộng buổi chiều về chậm hòa tan
mọi vật vào màu đen đêm chỉ
còn lại tiếng chuông hiu quạnh gõ
vang vào đêm tờ đơn kiện lạm
dụng tình dục trong tay vị linh
mục già không biết ai sẽ dẫn
ông đi ngày mai

 
 

Last modified on 03/15/2014 6:00 PM © 2004 2014 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC